Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

1. Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.2. Поясніть значення понять і термінів: незалежність, ринкова економіка, приватизація, гіперінфляція, багатовекторність, інтеграція, «помаранчева революція».3. Визначте здобутки і прорахунки політики президентів України: Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.4. У чому полягає суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це пов’язано з особливостями політичного й економічного життя?5. Покажіть на карті: а) адміністративно-територіальний устрій України; б) країни, що мають спільний кордон з Україною; в) території, які призвели до гострих конфліктів України із сусідніми державами; г) співвідношення політичних сил в Україні під час президентських та парламентських виборів.6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за роки незалежності. Охарактеризуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.7. Якими були основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції?8. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу в період «перебудови» й початку розвитку Української держави.9. Чому Україні не вдалося стати членом ЄС або НАТО в час, коли більшість країн Східної Європи стали членами цих організацій?10. Чим була зумовлена активність України в миротворчих місіях ООН?11. Чому процеси модернізації України відбувалися вкрай повільно?12. Обговоріть у групах. Що зумовило неспроможність України 2005—2010 рр. здійснити поворот у зовнішній політиці на Захід?

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам