Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Узагальнювальні запитання та завдання1. Що спільного було в історичних долях Польщі, Угорщини та Чехії в Х–ХV ст.?2. У чому, на вашу думку, полягала ключова відмінність між Новгородськоюреспублікою та Великим князівством Московським?3. Підготуйте історичний портрет одного з визначних історичних діячів: Ян Гус, Болеслав Хоробрий, Казимир ІІІ, Карл ІV, Карл Роберт, Іван ІІІ,Мехмед ІІ, Чингісхан, Батий.4. Виконайте завдання за історичною картою (подано нижче):• укажіть напрямки походів монголів; позначте держави, що були нимизагарбані;• покажіть держави, що виникли у Центрально-Східній Європі в серед-ні віки;• покажіть місця визначних битв, що зупинили просування німецькиххрестоносців на Схід;• вкажіть межі Новгородської землі, Московської держави.5. Дайте визначення понять і термінів: «гуситські війни», «віче», «диван».6. Складіть хронологію ключових подій історії країн Центрально-СхідноїЄвропи.7. Яку роль відігравали масштабні завоювання в історії Османської імперії?Коротко відповісти на запитання. Отдаю Все Баллы, Что Есть ​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам