Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

5. До положень, що характеризують розвиток музики та літератури наприкінці 19на початку 20 ст., доберіть конкретні факти.» 1. Переломне значення для розвитку української національної класичної музикимала творчість її основоположника Миколи Лисенка. 1 2. У 70-90-х рр. українськеписьменство зосереджується на соціальних і психологічних проблемах. 3. Важли-вою рисою літературного модерну в Україні було створення жіночої мистецької тра-диції. 4. Під впливом піднесення національно-визвольного руху на початку 20 ст.помітно урізноманітнилася тематика української літератури.​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам