Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

4. Дайте відповіді на запитання.• У чому полягали особливості перебування руських земель у складі Великого князівстваЛитовського? • Чому князювання Володимира Ольгердовича сучасники сприймали якпродовження традицій державного ладу Русі? Які події спричинили Кревську унію? Щовона передбачала? • Якою була реакція прихильників ідеї незалежної Литви на угодув Крево? • Якими були наслідки політики великого князя литовського Вітовта щодоукраїнських земель? Чим спричинений виступ литовсько-руської знаті на чолі з КняземСвидригайлом? Як він відбувався, які мав наслідки?​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам