Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

За наведеними характеристиками досягнень музичного мистецтваспробуйте визначити назви стилів.1. Активний розвиток жанрів опери, ораторії, кантати, концерту,сюїти, сонати та ін., перехід від поліфонічного багатоголосся до гомофонно-гармонічного складу, розквіт мистецтва імпрові-зації.2. Поява перших публічних концертів, чітко визначена форма сонати, сонатно-симфонічні цикли, новий тип опери, виникненняжанру струнного квартету.3. Характерними є камерні інструментальні жанри, танцювальна і вокальна музика, п’єси-мініатюри для клавесина, збагачені мелізмами.

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам