Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

1. Поясніть походження назви регіону Слобожанщина. 2. Що таке займанщина? 3. Якими були територіально-адміністративний устрій та система управління Слобожанщиною? У чому їх специфіка? 4. Якою була система управління на Січі? 5. Де розміщувалася і яку назву мала Січ від 1652 р.? 6. На яких галузях господарства базувалася економіка Запорожжя? 7. Який отаман відігравав провідну роль в історії Січі другої половини XVII ст.? ​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам