Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами й наслідками1 другий поділ Речі Посполитої (1793 р.)2 революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії3 підписання Емського указу (1876 р.)4 революція 1905–1907 рр. в Російській імперіїАздобуття українцями Надніпрянської України першого досвіду досвіду парламентськоїдіяльностіБ скасування панщини в Галичині й на БуковиніВ включення Київщини, Східної Волині, Поділля та Брацлавщини до складу Російської імперіїГ утворення коронного краю Королівство Галіції та Лодомерії у складі Австрійської імперіїД заборона діяльності громад — напівлегальних об’єднань української інтелігенції

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам