Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

посчитайте ПЖ ОЧЕНЬ ЗАДАНЯИ ЛЕГКОЕ ДАМ 40 поинтов 1.Які види джерел з історії Середньовіччя ви знаєте? 2. Зазначте хронологічні межі та періодизацію Середніх віків ? 3 . Охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства ?4 . Визначить причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів? 5. Встановіть цінність Великої хартії вольностей для сучасних європейців , їх значення для становлення європейської правої культури?

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам