Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

1) Назвіть основністани населення українського суспільства. Який із них був най-численнішим? 2) Виходячи зі структури населення, назвітьосновні галузі господарства. 3) Які з наведених станів відносятьдо непривілейованих? Поясніть,до привілейованих, а якічому ви так вважаєте.​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам