Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Чим було спричинене відновлення гетьманства в 1750 р.? 1. позицією старшини, яка наполегливо домагалася відновлення гетьманства від імператриці; 2. особистою зацікавленістю О. Меншикова, який сподівався в такий спосіб розширити свої маєтності в Україні; 3. прагненням російського уряду надати українцям тих прав і вольностей, які мали в імперії росіяни; 4. потребою відновити економічно-стратегічний потенціал України з метою його використання в майбутніх війнах з Туреччиною; 5. прагненням російського царату перетворити автономію України на конфедерацію двох рівноправних держав. 1, 4 2, 3 4, 5 1, 2 Вопрос №2 ? 2 балла Яких судів не було створено внаслідок судової реформи 1760 – 1763 рр.? земських намісницьких гродських підкоморських Вопрос №3 ? 2 балла Яке положення характеризує діяльність гетьмана К. Розумовського? Надав власні кошти на відбудову Софійського собору в Києві Позбавив Генеральну військову канцелярію судових повноважень Заборонив російським воєводам збирати податки з населення Дозволив перехід селян без письмової згоди землевласників Вопрос №4 ? 2 балла Якого року російська імператриця Катерина ІІ видала указ витяг з якого надано далі: «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського… з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…» 1764 р. 1765 р. 1775 р. 1783 р. Вопрос №5 ? 2 балла Які землі не були приєднані до Російської імперії внаслідок підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору з Османською імперією? Територія між Дніпром і Південним Бугом Територія між Південним Бугом і Дністром Східна частина Керченського півострова Азов з навколишніми землями Вопрос №6 ? 2 балла Внаслідок яких подій було утворено Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва: Ліквідація Запорозької Січі Ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині Остаточна ліквідація гетьманства

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам