Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

написання есе на тему участь громадськості в публічному управлінні ОООО історія україни​

ОТВЕТЫ

В аналітичній записці розглянуто особливості діяльності провідних недержавних аналітичних центрів (НАЦ) України щодо залучення громадськості до участі в управлінні державними справами. Зокрема розглянуто їхню діяльність з підвищення політичної та правової компетентності громадян, надання інформаційних і консультаційних послуг населенню, сприяння розвитку територіальних громад і місцевого самоврядування, розвитку координування і співпраці між НАЦ, підтримання становлення в Україні громадянського суспільства.

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

І. Недержавні аналітичні центри як „інтелектуальний посередник” між владою та суспільством

Демократичний розвиток політичної „системи України потребує розширення свідомої та компетентної участі громадськості у цьому процесі. У реалізації зазначеного завдання особлива роль належить таким інституціям громадянського суспільства, як недержавні аналітичні центри.

Недержавні аналітичні центри (НАЦ) – це громадські дослідні організації, що здійснюють дослідження головним чином у таких сферах як правова, політична, соціальна, економічна тощо. Серед напрямів діяльності НАЦ, що стосуються проблем участі громадськості в державному управлінні, слід виокремити три ключові:

1) співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою вироблення управлінських рішень згідно з межами компетенції цих органів;

2) підвищення рівня поінформованості населення щодо власних прав і свобод, актуальних проблем соціально-політичного розвитку, а також сприяння реалізації механізмів громадської участі;

3) співпраця між самими НАЦ з метою координування власної діяльності.

Серед основних функцій, що виконують НАЦ у демократичних країнах, слід зазначити: формування громадської думки щодо пріоритетів розвитку різних сфер суспільного життя (соціально-економічної, політичної, культурної тощо); надання консультаційних та інформаційних послуг населенню; захист конституційних прав громадян; артикуляція інтересів і потреб громадян. Таким чином, у демократичних країнах НАЦ беруть активну участь у формуванні і реалізації завдань державної політики, виконують роль свого роду „інтелектуального мосту” між владою та суспільством”[1].

У розвинутих країнах світу співпраця влади та НАЦ часто здійснюється на умовах державного замовлення тих чи інших послуг. Це забезпечує створення ефективного взаємозв’язку влади як із суспільством у цілому, так і з окремими об’єднаннями громадян, залежно від масштабу реалізації конкретного завдання державної політики. Головними перевагами надання державною владою у демократичних країнах державних замовлень громадським організаціям є, по-перше, забезпечення інформування громадян щодо основних напрямів державної політики та суспільно-політичних питань взагалі і залучення їх до вирішення цих питань; по-друге, – створення додаткових механізмів легітимації важливих суспільно-політичних рішень у суспільстві. Останнє, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня довіри до ініціатив та діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, а також власне інститутів громадянського суспільства.

Розвиток різних форм співпраці органів державної влади з організаціями громадянського суспільства загалом та недержавними аналітичними центрами зокрема цілком відповідає і реалізації євроінтеграційного курсу України. Слід наголосити, що у межах здійснення ініціативи „Східне партнерство” Європейська комісія визначила одним із важливих пріоритетів партнерських відносин розвиток співпраці громадських організацій країн-членів ЄС та країн-партнерів. Задля цього планується проведення щорічного „Форуму громадянського суспільства” (ФГС) в одній із країн-членів або партнерів ЄС. Одним із головних завдань діяльності визначено підтримання діалогу між громадськістю, організаціями громадянського суспільства та урядовими структурами. Особлива увага приділяється підвищенню ролі громадських організацій у формуванні та реалізації тактичних і стратегічних завдань державної політики. Перший Форум громадянського суспільства Східного партнерства відбувся у Брюсселі 16-17 листопада 2009 р. Також Європейська комісія рекомендує проведення перед кожним ФГС відповідних національних Форумів у країнах-учасницях „Східного партнерства”.

ІІ. Діяльність незалежних аналітичних центрів України щодо залучення громадян до участі в державному управлінні

СПАСИБО 0
Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам