Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

1. Упершій половині ХІІІ ст. на північному заході від руських земель утвориласянова держава___________________.2. Засновникомдержави був ____________3. Після отруєння Болеслава-Юрія ІІ у _____р. волинські бояри обрали князем ___________________4. Де і ким булазбудована споруда зображена на фотографіях5. Більшістьземель Русі-України була приєднана до Великого князівства Литовського за __________________6. Вирішальнезначення в підпорядкуванні українських земель Великому князівству Литовськомумала перемога литовсько-руського війська над ординцями в _____ р. у битві________________.7. Охарактеризуйтестановище українських земель після входження до складу ВКЛ…Поясніть принципСТАРОГО НЕ ПОРУШУВАТИ НОВОГО НЕ ВВОДИТИ8. Назвіть умовиукладеної Кревської унії.9. Як вплинунаКревська унія на подальше становище українських земель?10. У_____________ битві _________р. польсько-литовсько-руські військарозгромили тевтонців.11. Назвіть умови Городельськоїунії.12. Назвіть коли булиостаточно ліквідовані руські князівства в складі ВКЛ.​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам