Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

посчитайте ДАМ 60 поинтов1. У першій половині ХІІІ ст. на північному заході від руських земель утворилася нова держава___________________.2. Засновником держави був ____________3. Після отруєння Болеслава-Юрія ІІ у _____ р. волинські бояри обрали князем ___________________4. Де і ким була збудована споруда зображена на фото5. Більшість земель Русі-України була приєднана до Великого князівства Литовського за __________________6. Вирішальне значення в підпорядкуванні українських земель Великому князівству Литовському мала перемога литовсько-руського війська над ординцями в _____ р. у битві ________________.7. Охарактеризуйте становище українських земель після входження до складу ВКЛ...Поясніть принцип СТАРОГО НЕ ПОРУШУВАТИ НОВОГО НЕ ВВОДИТИ8. Назвіть умови укладеної Кревської унії.9. Як вплинуна Кревська унія на подальше становище українських земель?10. У _____________ битві _________р. польсько-литовсько-руські війська розгромили тевтонців.11. Назвіть умови Городельської унії.12. Назвіть коли були остаточно ліквідовані руські князівства в складі ВКЛ.

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам