Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

allПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯСуперечливі наслідки колоніальноїполітики для метрополіо і країнАзії та Африка827СУПЕРЕЧЛИВІ НАСлідки КолоНІАЛЬного ПАНУВАННЯПередумови колоніалізму зародилися ще за доби Великих географічнихвідкриттів, у XV ст., коли Васко да Гама відкрив шлях до Індії, а Колумб досягберегів Америки. У XIX ст. основними цілями колоніальної політики були такі:льних природних ресурсів колонійевої або взагалі безкоштовної робочої сили, у тому числі її «імпорт» до метрополіїсні, але суспільнозначимі роботи.говельних шляхів, ринків збуту, ліквідація країн-посередників; досягнення біль-ових цивільних і військових технологій, експорт шкідливих відходів своїх ви-проведення ризикованих військових, наукових експериментів і діяльності, які мо-​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам