Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

6.. Що давало змогу М. Грушевському характеризувати Східну Галичину як «Український П’ємонт»? А. природно-кліматична схожість із Північною Італією Б. наявність розгалуженої системи українських політичних партій, кооперативів, організацій, товариств В. домінування депутатів-українців від Галичини та Буковини у Віденському парламенті та Галицькому сеймі Г.  стрімкий економічний розвиток краю, формування національного капіталу7. Яку вимогу українського руху на початку ХХ ст. на західноукраїнських землях вдалося реалізувати до початку Першої світової війни? А. відкрити український університет   Б. впровадити загальне виборче право В поділити Галичину на українську і польську частини  Г. ліквідувати поміщицьке землеволодіння8. Основною формою здійснення купівлі-продажу товарів на українських землях у другій половині XIX ст. були:А  контракт;   Б  усний договір;  В  на віру;   Г  під заставу.10. Які українські партії діяли на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.?1.  Русько-українська радикальна партія   2. Українська революційна партія3. Українська соціал-демократична партія   4.Українська соціал-демократична робітнича партія 5. Українська національно-демократична партія  6. Українська радикально-демократична партія  7. Українська народна партія11. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст.А Створення української парламентської громади в І Державній Думі  ___Б Повстання матросів на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»  ___В Видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод ___Г Створення Революційної української партії (РУП) _____13. Розкажіть про боротьбу українців за загальне виборче право на західноукраїнських землях.​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам