Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

1.Що таке "опричнина" ?(1 бал)особливі володіння, якими користувалися лише члени князівського родурепресії, страти, конфіскація земель, які здійснювалися з метою зміцнення царської владиволодіння бояр, які постійно зростали за рахунок приєднання нових земель2.Поставте реформи Катерини ІІ в хронологічній послідовності :(балів: 2)1Заборона обирати гетьмана на Україні2Введено кріпосне право на Україні3Зруйновано останню Запорозьку Січ4Розформовано козацькі полки на Слобожанщині5Запроваджено поділ на намісництва замість полків та сотень3.Вкажіть наслідок "Великого посольства" Петра І :(1 бал)Петро І здійснив два походи на Азов, в гирлі ДунаюБули здійснені реформи в галузі культури, в армії, був побудований потужний флотПетро І розпочав Північну війну за вихід до Балтійського моря4.Виберіть, які зміни в культурі та освіті здійснив Петро І.....(балів: 2)відкрито перший театр в Росіїздійснено перехід на європейське літочисленнязапроваджено Юріїв деньновим патріархом було обрано Никона, який розпочав реформування Московської державизаснована навігаційна школа і школа математичних науквведено гражданський шрифтстворено І-й природничий музей5.Реформа, яка визначала систему чинів і порядок просування на державній службі, називається....(1 бал)утворення колегійутворення Сенату"Табель про ранги"6.Напруження в суспільстві, прагнення різних політичних сил захопити владу, поява самозванців Лжедмитрія І, Лжедмитрія ІІ -- це.......(1 бал)період семибоярщинидоба династичної кризисмутні часиопричнина7.Коли саме Російська держава стала імперією, а Петро І - імператором ?(1 бал)1721 р.1700 р.1689 р.8.Як називалась структура, що відповідала за церковні справи за Петра І ?(1 бал)КолегіяСинодСенатТабель про ранги9.Які території приєднав Іван Грозний до Московської держави ?(балів: 2)ЛівоніюКазанське ханствоАстраханське ханствоВолзьке ханствоКримське ханствоСибірське ханство ​

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам