Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Завдання 1.Причини , хід та наслідки національно-визвольного руху в Правобережній Україні?Завдання 2.Які держави поділили Польщу наприкінці 18 ст.? Яке це мало значення для українських земель?Завдання 3. У чому полягала суть реформаторської діяльності Марії Терезії та Йосифа ІІ?

ОТВЕТЫ

Завдання 1.

Причини руху. У 1648 р.на Україні спалахнуло чергове повстання, викликане соціальним гнітом, політичним, релігійним і національною нерівноправністю, яке випробовувало на собі українське і білоруське православне населення, перебуваючи у складі католицької Речі Посполитої.

Завдання 2.

Росія Австрія Пруссія . Росія отримала території Польської левонії та частину Білорусії.Австрії дісталася Малопольща, а Пруссії великопольща.

НЕГАТИВНЕ: Українському народові загрожувало повне національне знищення. Польські магнати і шляхта жорстоко визискували укр. селян. Польський закон дозволяв феодалам карати селянина навіть смертю. Українських міщан всіляко обмежували у правах.

Позитивні моменти:

Люблінська унія повернула Україну на захід, зумовила підйом релігійної, національної, економічної, збройної активності в боротьбі за виживання. Соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток України в другій половині XVI ст.і посилення гніту формують національну свідомість українського народу, ведуть до його національного пробудження.

Завдання 3.

Перші реформи Марії-Терези та Йосипа II були спрямовані на піднесення української національної культури та народної мови. На першому етапі державно-правові реформи урівноправили греко-Католицьку Церкву з римо-Католицькою і поліп шили матеріальні, особливо фінансові, умови функціонування української церкви.

СПАСИБО 0
Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам