Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.Кшиштоф ЗБАРАЗЬКИЙ, ПОСОЛ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ТУРЕЧЧИНІ,ПРО СТАН ОТТОМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ«У Туреччині були і існують лише два стани, але у всіх у них одини государ,всі інші невільники. Влада цього государя абсолютна, від нього, як від земногоБога, походять добро і зло, осуд яких є безчестям і гріхом. Цей монархі опора всього. На все його воля. Без неї у невільників немає ні родини, ні по-шани, ні спадкового майна. Тому не створюється ніяких партій і союзів, бо назавтране син, а султан успадкує твоє майно. Така доля очікує всіх. Суспільне становищевизначається не народженням, не чеснотами.Кого государ підвищить, той процвітає якийсь час, як тільки понизить, од-разу ж змеркне. Тому між ними немає дружби, постійні заздрощі і суперництво.Один тіснить іншого, щоб посісти його місце; відкривають всі таємниці государю.Хто на державній службі, той наказуе і той в пошані. Усунутий втрачае усе, ніхтойого не шанує...» [13, с. 541]1) Які особливості суспільного устрою Османської імперії відображені в наведено-му уривку? Як вони вплинули на розвиток держави в Новий час?2) Чим відрізнялася система управління Османською імперією від західноевропей-ського абсолютизму?3) Як ви вважаєте, чому могутність Османської імперії була нетривалою?

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам