Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
История | 4-7 класс

Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання. Кшиштоф ЗБАРАЗЬКИЙ, ПОСОЛ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ТУРЕЧЧИНІ, ПРО СТАН ОТТОМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ «У Туреччині були і існують лише два стани, але у всіх у них одини государ, всі інші невільники. Влада цього государя абсолютна, від нього, як від земного Бога, походять добро і зло, осуд яких є безчестям і гріхом. Цей монарх і опора всього. На все його воля. Без неї у невільників немає ні родини, ні по- шани, ні спадкового майна. Тому не створюється ніяких партій і союзів, бо назавтра не син, а султан успадкує твоє майно. Така доля очікує всіх. Суспільне становище визначається не народженням, не чеснотами. Кого государ підвищить, той процвітає якийсь час, як тільки понизить, од- разу ж змеркне. Тому між ними немає дружби, постійні заздрощі і суперництво. Один тіснить іншого, щоб посісти його місце; відкривають всі таємниці государю. Хто на державній службі, той наказуе і той в пошані. Усунутий втрачае усе, ніхто його не шанує...» [13, с. 541] 1) Які особливості суспільного устрою Османської імперії відображені в наведено- му уривку? Як вони вплинули на розвиток держави в Новий час?2) Чим відрізнялася система управління Османською імперією від західноевропей- ського абсолютизму?3) Як ви вважаєте, чому могутність Османської імперії була нетривалою?

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам