Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
Химия | 4-7 класс

ХІМІЯ 35 БАЛЛІВ 1) Яка із зазначених речовин підтвердить наявність катіона NH4 у розчиніа)сульфатна кислотаб)калій нітратв)натрій гідрокситг)барій хлорид2)Установіть відповідність між речовина I та II груп1) Вода -------------- А) натрій гідроксид2) Силіцій(IV) оксид -------------- Б) Барій нітрат3) Натрій Сульфат -------------- В) хлоридна кислота4) Магній -------------- Г) Фосфор(V) оксид ---------------------------- Д) Мідь3. Установіть генетичний ланцюжок добування Плюмбум(II) сульфату1) Вода -------------- А) калій сульфат2) Силіцій(IV) оксид -------------- Б) Сульфур(VI) оксид3) Натрій Сульфат -------------- В) Сульфур(IV) оксид4) Магній -------------- Г) магній льсфат4. Алюміній маслю 9г окисниди киснем обємом 11,2л(н.у). Яка кількість речовини продукту реакції утворилася?

Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам