Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
Другие предметы | 10-11 класс

Складіть логічну схему до одного з таких явищ:
a) глобалізація; б) європейська інтеграція; в) міграція.
Позитивні сторони
- розширення доступу до товарів і послуг
Глобалізація - це
Вади (виклики)
- втрата національної самобутності

ОТВЕТЫ
Автор вопроса выбрал ответ лучшим

Позитивні сторони

- розширення доступу до товарів і послуг

- Прискорення науково-технічного прогресу

- Формування та оптимізація економік в країнах

- Зниження витрат на виробничі процеси і одночасне підвищення якості послуг

- Поява і зміцнення позитивної політичної обстановки в світовому просторі

Глобалізація це своеобазний процес об\'єднання країн світу, які вирішують однаково і спільними зусиллями гостро стоять перед світовою громадськістю проблеми. Однією з найважливіших завдань світового масштабу є політична проблема, від успішної реалізації якої залежить настання миру в усьому земному просторі, незалежно від місця розташування.

Вади (виклики)

- втрата національної самобутності

- Закриття локальних виробничих підприємств

- Загострення соціальну нерівність в наслідок нерівномірного розвитку держав

- суперництво між державами

- Погіршення світової екологічної обстановки

СПАСИБО 1
Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам