Войти
Другие предметы
2 год назад

Які нові адміністративні одиниці були запроваджені на Житомирщині після ліквідації намісництв?

Ответы:
Генерал-губернаторства-були запроваджені на Житомирщині після ліквідації намісництв

100
Для добавления нового ответа необходимо авторизоваться на сайте.
Смежные вопросы:
Поддержка: mail@sproshu.com